Bevalling

In ons werkgebied (Gemeente Tholen = Tholen-stad, Oud-Vossemeer, Poortvliet, Scherpenisse, Sint-Maartensdijk, Stavenisse, Sint-Annaland, Sint Philipsland en Anna Jacobapolder) heb je de keuze om thuis te bevallen of poliklinisch in het Moederkindcentrum in Bergen op Zoom.

Sommige vrouwen weten aan het begin van de zwangerschap al waar ze willen bevallen. Bij anderen wordt dat pas in de loop van de zwangerschap duidelijk. Het belangrijkste is dat je kunt bevallen op een plek waar jij je het meest op je gemak voelt. Wij zullen je keuze respecteren, mits het medisch verantwoord is. Veiligheid van moeder en kind staat bij ons altijd voorop.

De veiligste bevalling is een bevalling waarbij het natuurlijk proces zo min mogelijk verstoord wordt. Heb tijdens de bevalling vertrouwen in je instinct en laat los! Dán is de baarmoeder in staat om krachtige weeën te maken, waardoor de baarmoedermond zich vlot kan openen en de baby op eigen kracht naar buiten geperst kan worden.

Pijn is een hulpmiddel

Bevallingspijn is heftig en geen kleinigheid. Een positieve overtuiging en houding ten opzichte van de pijn helpt. Het geeft je de kracht de normale angst en onzekerheid om te zetten in gevoelens van uitdaging en nieuwsgierigheid. Hoe gek het ook klinkt: pijn is een hulpmiddel bij de bevalling. De pijn draagt namelijk bij aan de veiligheid van de bevalling: het zet het lichaam aan tot het aanmaken van de onontbeerlijke morfineachtige stof endorfine. Dit hormoon zorgt ervoor dat de invloed van stresshormonen afneemt. Hierdoor wordt de baarmoeder ontvankelijker voor het weeën hormoon oxytocine. Terwijl de weeën in kracht toenemen, treedt een zichzelf versterkend proces in werking. Dit is te vergelijken met een almaar doordenderende lawine die pas tot stilstand komt als het kind uiteindelijk wordt geboren. Zo is pijn eigenlijk de broodnodige schakel om de weeën steeds sterker te maken en daardoor de bevalling normaal en veilig te houden.

Tijdens de bevalling stromen de oxytocine en endorfine via de placenta als liefdeshormonen naar je baby. De eerste uren na de bevalling hebben deze hormonen, zowel bij de moeder als het kind, een weldadige rol als hechtingshormonen. Nooit meer zijn er zowel bij moeder als de baby zoveel hechtingshormonen actief. Dit slaat zelfs over op de vader; ook bij hem is het oxytocinepeil na de bevalling hoger!

Een warme douche of bad, verschillende houdingen, ademhalingstechnieken, een voetmassage of muziek, van alles kan je helpen om je in jezelf te keren en je aan de pijn en de weeën over te geven. Wij ondersteunen je zoveel mogelijk in dit proces en geven indien nodig advies. We blijven ook zoveel mogelijk bij je tijdens de bevalling. Een enkele keer zullen we nog even weggaan, juist om de voortgang te bevorderen. Zoveel vrouwen, zoveel bevallingen: elke situatie is anders…

Geboorteplan

Je kunt tijdens de zwangerschap een geboorteplan opstellen om voor jezelf helder te krijgen wat jou zou kunnen helpen om zo goed mogelijk te bevallen. Het is fijn om dit plan al in de zwangerschap met ons te bespreken. Wij zullen jouw wensen en ideeën zoveel als mogelijk respecteren.

Een eerste bevalling verloopt vaak moeizaam. Latere bevallingen verlopen vaak sneller. De baarmoedermond en de bekkenbodem moeten voor het eerst oprekken. Dat kost tijd. De meeste vrouwen die voor het eerst een kind baren, zijn daar van begin tot eind een etmaal mee bezig.

Pijnstilling is een optie. Iedere vrouw heeft een andere pijngrens en pijntolerantie. Bij moeilijke, langdurige bevallingen kan de pijn als te zwaar of ondraaglijk worden ervaren. Soms gebeurt dit ook bij een gewone bevalling. In zulke gevallen is effectieve pijnbestrijding nodig. Vrouwen bepalen zelf wanneer dit moment is aangebroken.

Een bevalling is een emotioneel proces waarbij gebeurtenissen uit het verleden soms een belemmering vormen voor het soepel verlopen van de baring. Pijnstilling kan in zo’n situatie uitkomst bieden.

Als verloskundige kennen we de belangrijke functie van baringspijn en daarom zullen we je tijdens de weeën zo goed mogelijk helpen om met deze pijn om te gaan. Gaat de pijn echter tegenwerken, dan adviseren wij soms ook om voor pijnstilling te kiezen.

Relevante artikelen