Marlien van Kempen

Inmiddels ben ik al ruim 30 jaar werkzaam als verloskundige. In de afgelopen jaren heb ik de geboortes van meer dan 3000 kinderen begeleid. Er zijn zelfs moeders bij waarvan ik bij de eigen geboorte aanwezig was. Nog steeds vind ik dat ik een prachtig beroep uitoefen.

De verloskunde is de laatste jaren aan veel veranderingen onderhevig. Voor mij maakt dit het vak extra interessant en uitdagend. Ik hou me onder andere bezig met de ontwikkeling van protocollen en richtlijnen in de regio en ben nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Moeder & Kind Centrum in Bergen op Zoom. Naast het werk bij Verloskundige Praktijk Sifra ben ik als SEO-echoscopist werkzaam in het Echocentrum Bergen op Zoom e.o. waar ik 20-wekenecho’s verricht.