Kwaliteit

Kwaliteit is belangrijk, daarom zijn wij volledig gecertificeerd en aangesloten bij de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) en het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg).

Klachten

Bij klachten of ongenoegen m.b.t. onze verloskundige hulp of bij problemen door of met één van ons, stellen we een persoonlijk gesprek erg op prijs. Als een gesprek niet mogelijk is of geen uitkomst of oplossing biedt, bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen). De klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Neem contact op met een klachtenfunctionaris via klachtverloskunde.nl

Samen met de klachtenfunctionaris proberen we je klacht binnen 6 weken af te handelen. Binnen deze periode houden wij je op de hoogte van wat we met je klacht hebben gedaan. Als je er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kan je je klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Kijk voor meer informatie op de website van de Geschilleninstantie Verloskunde.

Tarieven

De gebruikte tarieven zijn conform de door het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) vastgestelde richtlijnen. Verloskundige zorg wordt door alle zorgverzekeraars volledig vergoed.