8 tips: een kind krijgen en je geldzaken

Geplaatst op : 12 september 2017

Het krijgen van een kind heeft ook op financieel gebied gevolgen. Hier lees je acht tips over geldzaken om te checken bij gezinsuitbreiding.

1. Houd rekening met extra kosten

Het krijgen en opvoeden van kinderen brengt kosten met zich. Denk bijvoorbeeld aan de eenmalige kosten voor het inrichten van de babykamer, maar ook aan doorlopende kosten. Van luiers, kinderopvang, meer boodschappen, hoger energie- en waterverbruik, vakanties, oppas, schoolkosten en een computer tot studiekosten. Mogelijk dalen je inkomsten doordat een van jullie minder gaat werken. Zet je geldzaken op een rijtje en maak een overzicht van je inkomsten en (verwachte) uitgaven

2. Vraag kinderbijslag aan

Elke ouder heeft recht op kinderbijslag. Binnen enkele weken na aangifte van de geboorte van je kind krijg je een brief van de Sociale Verzekeringsbank. Hiermee vraag je kinderbijslag aan. Je ontvangt kinderbijslag elk kwartaal tot je kind 18 jaar wordt. Let op: als je kind ouder is dan 16 jaar en geld verdient, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de kinderbijslag.

3. Ga na of je kindgebonden budget krijgt

Gezinnen tot een bepaald inkomen krijgen van de overheid een extra tegemoetkoming in de kosten: het kindgebonden budget. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen en het inkomen van de ouders. Let op: het gaat om het inkomen na aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek. Lees meer over toeslagen op de website van de Belastingdienst.

4. Kinderopvang en kinderopvangtoeslag

Als je kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat, kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. Hoeveel toeslag je krijgt hangt af van je inkomen (na aftrekposten) en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat.

5. Check je andere toeslagen

Houd er rekening mee dat als je nog geen toeslagpartner hebt en samen een kind krijgt je automatisch toeslagpartners wordt. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van je toeslagen zoals de zorgtoeslag en de huurtoeslag.

6. Kijk naar de regeling voor zwangerschapsverlof

Als je als moeder werkt voor een werkgever dan heb je in principe recht op betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof van minimaal 16 weken. Krijg je een uitkering van het UWV, dan heb je recht op een zwangerschapsuitkering. Zelfstandig ondernemers kunnen ook een uitkering krijgen van het UWV. Vraag de zwangerschapsuitkering altijd minimaal drie weken voor de gewenste ingangsdatum aan.

7. En de regeling voor ouderschapsverlof

Als werkende ouder heb je recht om tijdelijk minder te werken en tijd te besteden aan de zorg voor je kinderen. Dit heet ouderschapsverlof. Je kunt het verlof opnemen totdat een kind 8 jaar wordt. De uren die je verlof opneemt krijg je niet doorbetaald tenzij er andere afspraken zijn gemaakt met je werkgever. Je pensioenopbouw loopt soms wel volledig door als je ouderschapsverlof opneemt. Dit hangt af van je pensioenregeling. Je houdt met ouderschapsverlof hetzelfde aantal contracturen. Hierdoor kun je na je verlof weer terug naar het aantal uren dat je werkte voordat je het verlof opnam.

8. Check je verzekeringen

Geef de komst van je kind zo snel mogelijk door aan je verzekeraars. Kijk naar de volgende verzekeringen:

  • Zorgverzekering
  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Rechtsbijstandverzekering
  • Reisverzekering
  • Levensverzekering
  • Uitvaartverzekering
  • Ongevallenverzekering

Lees hier hoe je kunt besparen.

Bron: www.wijzeringeldzaken.nl


Terug naar nieuwsoverzicht