In verband met het coronavirus zijn er aanvullende maatregelen van kracht: deze zijn per 11 mei gedeeltelijk versoepeld. Lees meer

Corona Virus

13 maart 2020

Update 11 mei

Beste zwangere,

Jullie hebben het misschien in de krant of online al gelezen: de coronamaatregelen worden ook voor verloskundige zorg weer wat versoepeld. Natuurlijk zijn wij hier blij mee!

Maar helaas is er te snel een bericht naar de kranten gegaan over de versoepelingen. We hadden in onze regio nog geen tijd gehad om met alle betrokken partijen te overleggen (collega verloskundigen, het ziekenhuis, de kraamzorg etc). Inmiddels is dat wel gebeurd en zullen voor ALLE praktijken in de regio én de gynaecologen vanaf a.s. maandag 11 mei onderstaande versoepelingen ingaan:

  • Partners mogen wel mee naar de termijn echo ( de echo tussen 10 en 12 weken) en het SEO ( 20-wekenecho). Partners mogen nog niet mee naar de vitaliteitecho ( de echo tot 10 weken), de groei-echo en/of liggingsecho. Bij deze echo’s kan de partner nog steeds eventueel meekijken met een videoverbinding. Uiteraard geldt hier ook de 1,5 meter regel. Indien de wachtkamer te vol dreigt te raken dan dienen de partners buiten de wachtkamer te wachten en op afroep binnen te komen.
  • Voor jullie én onze veiligheid en met het oog op drukte in de wachtkamer is het nog niet mogelijk dat de partner meekomt naar de andere reguliere controles. Uitzondering hierop is de versie en een spoedconsult dat op de afdeling van het Bravis MKC verricht wordt. De spoedconsulten op triage in Roosendaal en Bergen op Zoom zijn zo veel mogelijk alleen.
  • de telefonische controle bij 23/24 weken wordt weer een gewone controle.
  • De in de media aangegeven verruiming dat er naast de partner nog 1 andere persoon aanwezig kan zijn bij de bevalling is vanwege de 1,5 meterregel nog niet uitvoerbaar. (zowel thuis als poliklinisch). Bij de bevalling is de kraamverzogende uiteraard wel aanwezig.

Kinderen zijn helaas nog niet welkom op de praktijk.

Wat blijft gelden:
– vitaliteitsecho bij 8 weken
– telefonische intake en counseling
– aangepast controleschema
– in het kraambed zal er, ook als deze ongecompliceerd verloopt, 1 kraambezoek door de verloskundige plaatsvinden.. Op indicatie zullen er meer visites gereden worden. De overige kraamvisites blijven telefonisch.
-nacontroles zijn in principe telefonisch.

Ook blijft gelden: kom niet als je verkoudheidsklachten of koorts hebt. Dit geldt óók voor je partner! Houd 1,5 meter afstand was regelmatig je handen en ga er verstandig mee om.

Met vriendelijke groet,

Marlien, Sytske en Tara

Het team van Sifra Verloskundige Praktijk Tholen

 


Terug naar nieuwsoverzicht